to top

Записна книжка оператора та  супервізора

Ця стаття про те, що таке записна книжка оператора та супервізора і  в яких випадках вона буде корисною.

Записна книжка знаходиться на панелі обслуговування викликів у  супервізора та на робочому місті у оператора. Візуально вона представлена кнопкою phone book.

Якщо Ви натиснете на цю кнопку, то з’явиться нове вікно, яке складається з чотирьох вкладок:

  • Історія викликів
  • Записна книжка
  • Виклик задач
  • Статистика

Історія викликів (История вызовов).

phone book

Сама назва говорить про те, що в цій вкладці Ви знайдете історію викликів, тобто список номерів з яких або на які був здійснений виклик.

Також Ви зможете здійснювати вихідний виклик по цьому списку, не виходячи з цієї вкладки:

  1. Виберіть рядок з номером потрібного абонента
  2. Натисніть кнопку ініціації виклику phone book

Записна книжка (Записная книжка)

phone book

В цій вкладці Ви можете зберігати телефонні номери .Адміністратор, який відповідає за налаштування у Консолі Адміністратора (Admin Studio), може також зберігати телефонні номери в записній книжці, яка розташована безпосередньо у Консолі Адміністратора. Сбережені ним контакти будуть відображатись в записних книжках всіх операторів та супервізорів. Ті контакти, які збережені Вами, будуть відображатись тільки у Вас.

Оператор або супервізор може видаляти тільки ті контакти, які створив він сам. Контакти, створені Адміністратором, може видалити тільки сам Адміністратор в Admin Studio.

Для внесення записів у записну книжку

  1. Натисніть кнопку Добавити (Добавить)
  2. На экрані з’явиться форма для введення запису
phone book
3. Введіть необхідні записи та натисніть кнопку Запам’ятати (Запомнить).

Також Ви зможете здійснити вихідний виклик по цьому списку, не виходячи з цієї вкладки:

  1. Виберіть потрібний контакт
  2. Натисніть кнопку ініціації виклику phone book

Виклик задач (Вызов задач)

В цій вкладці Ви зможете переглянути список доступних гарячих клавіш, натиснувши на які можна запустити Задачу загального типу (Generic).

Статистика

В цій вкладці відображається загальна інформація про роботу оператора після реєстрації.

Реєстрація (Регистрация) Час реєстрації оператора
Тривалість зміни (Длительность смены) Скільки часу продовжується зміна
Робота (Работа) Час, який оператор витратив на обслуговування виклику (стан «WORK»)
Постобслуговування (Постобслуживание) Час, який оператор провів у стані «WRAP»
Очікування (Ожидание) Час у стані «IDLE»
Обслуговування (Обслуживание) Скільки дзвінків обслужив оператор

У правому стовпці вказано, скільки часу оператор провів у стані «PAUSE»